FEBRUAR 2018

10 Jahre Tobias 01.02
Postkarten 02.02

S E M E S T E R F E R I E N

Seva da! 12.02
Zu lauter Fasching 13.02
Solettihaus 14.02
Kaleidoskope mit Renate 15.02
Arbeiten für Samuel 16.02

19.02
20.02
21.02
22.02
23.02

26.02
27.02
28.02